Upozornění v souvislosti s ochranou osobních údajů (nařízení GDPR)

Upozorňujeme návštěvníky festivalu, že během akce bude pořizován audiovizuální záznam a fotografie, které budou využity k další propagaci festivalu a mohou být zveřejněny na jeho Facebookových a webových stránkách popř. využity i v regionálních médiích z důvodů oprávněného veřejného zájmu – publicity a propagace.

Děkujeme za pochopení.