Festivalová soutěž Incendio pro žongléry

Datum konání: 6. 9. 2019

Místo konání: Letní kino na Střeleckém ostrově v Litoměřicích

Začátek: 20:00 hodin (pro soutěžící je nutné být na místě alespoň hodinu předem)

Startovné:

50,-Kč/ osoba (cena je i za případný využitý lampový olej)

150,- Kč/skupina (v ceně je olej a přihlášení celé skupiny, počet členů není omezen)

Startovné a přihlášku lze:

 • zaslat předem elektronicky a platbu na účet (pokud tak učiníte, vezměte sebou ke kontrole výpis z účtu o zaplacení dané částky),
 • podat osobně v den konání soutěže od 18.00 do 19.00 hodin u Infopultu (platba v hotovosti, na vyžádání lze vystavit účetní doklad).

Soutěž je vytvořená pro lepší motivaci všech skupin. Cílem organizátorů je zvýšit úroveň žonglování v ČR a vytvoření prestižní soutěže. Skupiny a jednotlivci často mohou pokládat otázku, pro co vlastně celý rok trénují? Naše odpověď pro ně zní: Trénujte pro zlepšení vašich show, přijďte se nechat ohodnotit od profíků v oboru a zasoutěžit si s ostatními o ceny. Získáte mnoho nových cenných zkušeností, vyzkoušíte své možnosti a seznámíte se s novými lidmi z branže.

Kategorie:

Show

 • Kategorie je určena pro skupiny 2 a více členů.
 • Show musí mít nějakou myšlenku příběhu, ať už menšího či většího rozsahu. Porota by měla z vystoupení poznat základní dějovou linku příběhu např. hlavní hrdina proti zákeřnému zlu, které nakonec porazí. Příběh se musí držet vypsaných témat níže.
 • V této kategorii je možné použít jakýkoli předmět i propojení ohně či světelné techniky nebo pyrotechniky, povolené jsou i UV světla (pokud budou potřeba, je třeba to organizátorovi nahlásit alespoň týden předem a řádně to uvést v přihlášce v položce „jiné“, aby se včas natáhla přípojka pro připojení vašich panelů).
 • Akrobatické a gymnastické prvky jsou povoleny např. hvězda, přemet, rondát, kotoul, převal, rozštěp, provaz, zvedačky, výskoky…
 • Plivání ohně u dětí je zakázáno! Dítě se rozumí 0-18 let. Pokud dítě nad 15 let má písemné povolení rodiče, že může plivat, musí tuto skutečnost doložit před soutěží.
 • Kategorie je určena pro děti i dospělé, případně smíšené skupiny děti/dospělí.
 • Hudba a čas: nahrávka musí být minimálně 4 – 8:00 minut dlouhá. V případě překročení času má porota nárok vystoupení stopnout ve stanoveném čase bez ohledu na dokončenou sestavu. Není vyhrazen přesný žánr hudby. Nahrávku přijímáme hodinu před zahájením soutěže na flashdisku, či jiném nezávadném zařízení ve formátu mp3. Účinkující může hudbu poslat předem přes webový server www.uschovna.cz na e-mail info@incendio.cz, v předmětu uveďte: Show_Incendio_název skupiny.
  • V případě, že se vám do týdne od poslání hudby neozveme s potvrzením o přijetí hudby, volejte na čísla organizátorů na webových stránkách a přesvědčte se o přijetí. Je dobré mít s sebou jeden, nebo dva záložní flashdisky s nahrávkou, kdyby se něco pokazilo. Organizátor neručí za kvalitu hudby puštěnou na soutěži, prosíme tedy o řádnou kontrolu hudebního podkladu.  

V letošním roce nebudete předvádět svoje vlastní show, ale show dle tématu 800. let výročí Litoměřic.

 • 1. téma – Mílové právo nebo právo skladu
  • Vysvětlení: Mílové právo sloužilo k ochraně městského podnikání. V okruhu jedné míle (cca 11 km od hradeb) se nesměly provozovat městské živnosti, tj. řemeslo nebo obchod. Tato činnost se mohla dít pouze v samotném městě (za hradbami). Jedinou výjimkou byl jarmark, kdy cizí obchodníci a jejich výrobky byli naopak vítány. Toto právo městu udělil sám Karel IV. Právo skladu znamenalo, že každý obchodník, který plul po Labi (např. do Pirny či Drážďan), musel své zboží v Litoměřicích vyložit a tři dny na zdejším trhu nabízet. Teprve potom mohl ve své cestě pokračovat. Stávalo se velmi často, že tak jeho cesta v Litoměřicích skončila. V oněch dobách Litoměřice byly jedním z nejdůležitějších říčních přístavů na Labi.
 • 2. téma – Richard 1945
  • Vysvětlení: Za druhé světové války byl vystavěn tovární komplex Richard. Málo kdo ovšem ví, že v Litoměřicích býval pracovní tábor, jehož vězni v Richardu museli pracovat. V továrně vyráběli součástky k tankovým motorům. Práce v Richardu byla těžká a příděly jídla naprosto nedostatečné, a často se stávalo, že vězni zemřeli vysílením. Z toho důvodu bylo v Litoměřicích vystavěno i krematorium. Zajímavostí je, že litoměřický pracovní tábor nebyl osvobozen sovětskými vojsky jako Litoměřice, ale že jej velitel tábora, již 5. května 1945 ráno, rozpustil. Osvobození vězni bohužel zanesli do přilehlých Litoměřic nákazu tyfu, který v táboře řádil.
 • 3. téma – Karel IV.
  • Vysvětlení: Litoměřice jsou královské město a to díky našemu nejznámějšímu panovníkovi Karlu IV. Ten do našeho města jezdil převážně v dobách vinobraní, proto i zde se tradičně dělá oslava vína.
  • Toto téma je volné, lze vytvořit jakákoli scéna s Karlem IV (a vínem).
 • 4. téma – Obléhání hradeb
  • Vysvětlení: Hrozba obležení města Janem Žižkou z Trocnova roku 1421, jehož útok však byl odražen, vedla k tomu, že se 29.května 1421 Litoměřice připojily k pražskému svazu husitských měst. Žižka poté dal vybudovat vlastní hrad nad Třebušínem, nazvaný Kalich.
  • Toto téma je volné, lze vytvořit jakákoli scéna s obléháním městských hradeb.
 • 5. téma – Litoměřice
  • Vysvětlení: Toto téma je volné, lze vytvořit show na základě pocitů, zážitků, příběhů, písní či scén, kterou jsou pro vás typické a spojené s městem Litoměřice.

Hodnoceno bude zpracování, dodržení tématu a originalita.

Improvizace

V této kategorii, jak už činí název, bude vidno, že jde o improvizační vystoupení. Letošní novinkou v této kategorii je rozdělení podle věku, a to:

 • do 16 let (včetně)
 • od 17 let výše.
 • Kategorie je určena pro jednotlivce.
 • Z jedné umělecké skupiny se mohou individuálně účastnit maximálně dva sólisté,  pokud organizátor zjistí, že je víc jak dva účastníci z jedné skupiny v kategorii, má pořadatel nárok diskvalifikovat později přihlášeného.
 • Povolené předměty jsou POI a TYČE ve světelné či ohnivé variantě.
 • Akrobatické a gymnastické prvky jsou povoleny např. hvězda, přemet, rondát, kotoul, převal, rozštěp, provaz, zvedačky, výskoky…
 • Plivání ohně u dětí je zakázáno! Dítě se rozumí 0-18 let. Pokud dítě nad 15 let má písemné povolení rodiče, že může plivat, musí tuto skutečnost doložit před soutěží.
 • Hudba a čas:Pořadatel v letošním roce nebude zveřejňovat improvizační skladby (budou předem vyzkoušeny organizátorem, zda-li je možné na ně točit). Všechny skladby budou mít časové rozmezí 1 – 1:30 minuty.
  • Na místě konání si soutěžící těsně před svým vystoupením u poroty losuje patřičnou skladbu, na kterou následně vystoupí. Soutěžící má právo po vylosování skladby si nechat pustit kousek melodie pro představu, než začne vystupovat, poté má max. 1 minutu na promyšlení sestavy.Hudbu má pořadatel u sebe.

V improvizační choreografii musí být tyto prvky alespoň jednou jakkoli použity:

U poi:

 • 1x spiral wraps (je jedno jak provedená – pouze u poi)
 • Vertikální a horizontální točení (stačí vždy jednou u každého)
 • 1x Buzzsaws
 • 1x Pendulum
 • Soutěžící musí alespoň jedenkrát využít celé jeviště, v případě dětí toto není povinné.

U tyčí:

 • Použití druhé ruky – točení, prvky, výhozy (u tyče)
 • 1x výhoz
 • 1x antispin ( je jedno jak provedený)
 • Kategorie je určena pro děti i dospělí, případně smíšená dua děti/dospělí.
 • Soutěžící musí alespoň jedenkrát využít celé jeviště, v případě dětí toto není povinné.
 • Je povolená i druhá tyč.

Volné žonglování

 • Kategorie je určena pro jednotlivce.
 • Z jedné umělecké skupiny se mohou individuálně účastnit maximálně dva sólisté,  pokud organizátor zjistí, že je víc jak dva účastníci z jedné skupiny v kategorii, má pořadatel nárok diskvalifikovat později přihlášeného.
 • Povolené předměty jsou jakékoli vyjma poi a tyče (kuželky, míčky, dragona, hula hop, vějíře, nože, kruhy a další…)
 • Akrobatické a gymnastické prvky jsou povoleny např. hvězda, přemet, rondát, kotoul, převal, rozštěp, provaz, zvedačky, výskoky…
 • Plivání ohně u dětí je zakázáno! Dítě se rozumí 0-18 let. Pokud dítě nad 15 let má písemné povolení rodiče, že může plivat, musí tuto skutečnost doložit před soutěží.
 • Hudba a čas: nahrávka musí být minimáln 2 minuty dlouhá. V případě překročení času má porota nárok vystoupení stopnout ve stanoveném čase bez ohledu na dokončenou sestavu. Není vyhrazen přesný žánr hudby. Nahrávku přijímáme hodinu před zahájením soutěže na flashdisku, či jiném nezávadném zařízení ve formátu mp3. Účinkující může hudbu poslat předem přes webový server www.uschovna.cz na e-mail info@incendio.cz, v předmětu uveďte: Volne_zonglovani_Incendio_jméno soutěžícího.
  • V případě, že se vám do týdne od poslání hudby neozveme s potvrzením o přijetí hudby, volejte na čísla organizátorů na webových stránkách a přesvědčte se o přijetí. Je dobré mít s sebou jeden, nebo dva záložní flashdisky s nahrávkou, kdyby se něco pokazilo. Organizátor neručí za kvalitu hudby puštěnou na soutěži, prosíme tedy o řádnou kontrolu hudebního podkladu.  

Pravidla pro hodnocení soutěže

Veškeré vystoupení se hodnotí podle předem sestavené tabulky bodového hodnocení, která nebude veřejně vyvěšená. Vyhlašovat se bude pouze první, druhé a třetí místo. V případě shody má porota nárok v kategoriích Show a Volné žonglování na zopakování vystoupení a v kategorii Improvizace na další vystoupení jedné z povinných skladeb, které si účastník již sám vybere v časovém rozmezí 1 minuty.  

Každé vystoupení bude hodnoceno zvlášť, ihned po výkonu se porotcům odebírají tabulky s hodnocením a téměř i hned se sčítají body a vyhodnocuje dalším týmem, který bude mít zápis na starost. Po skončení soutěže budou mít soutěžící nárok si zmíněné listiny vyžádat a odnést (mnohdy obsahují poznámky porotců, co se jim líbilo, nebo nelíbilo pro další poučení).

Porota

Výkony soutěžících budou hodnoceny kvalitními žongléry a umělci, kteří mají zkušenosti s tvorbou show jakéhokoli rozsahu a nemusí to být přímo ohnivá a světelná show.

Počet členů poroty: 4-5 členů + technický porotce.

Pokud se mezi soutěžícími objeví skupina, jejíž je porotce členem, nesmí toto vystoupení hodnotit a jeho místo bude nahrazeno náhradním porotcem!

Taktéž porotce by neměl radit své skupině, jak sestavit show či improvizaci, svým podpisem u smlouvy tuto skutečnost potvrzuje a bude se jím řídit až do skončení soutěže.

Hodnotící kritéria

Porota hodnotí u každé kategorie:

 • Výraz!
 • Originalitu a uměleckou choreografii
 • Techniku
 • Pohyb na jevišti (zda jen stojí, či se pohybuje a jak hodně využívá prostor)
 • Pokud budou ve skupině děti, tak jejich využití a propojení  
 • Kostýmy a celkový vzhled, zda sedí s myšlenkou vystoupení
 • Zaujetí
 • Držení těla a pohyb těla

Dále pro kategorii SHOW:

 • Synchronizace
 • Akce, gradace show
 • Příběh
 • Variabilitu používání náčiní

Dále pro kategorii Improvizace:

 • Technika povinných prvků
 • Tempo odpovídající tempu skladby

Porota strhává body za:

 • Pád náčiní
 • Ztráta kostýmu na jevišti
 • Špatný výraz
 • Zhasnutí náčiní, špatně nabité či poškozené věci

Všeobecné podmínky a pravidla:

 1. Pravdivé vyplnění údajů účastníků (může být provedena kontrola podle OP či VZP nebo jiných dokladů).
 2. Je nutné zaplatit startovné.
 3. Jedná se o amatérskou soutěž pro žonglérskou komunitu, soutěž nemá žádné spojení s MČR juggling.
 4. Soutěž není postupová.
 5. Vedoucí skupiny má zodpovědnost za řádné vyplnění přihlášky. V sestavě by se nemělo vyskytovat přílišné násilí a erotika.
 6. V hudbě jsou vulgarismy zakázány.
 7. Za odložené věci neručíme, po prostoru se bude pohybovat spousta lidí, proto doporučujeme si své věci hlídat.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny či zrušení soutěže z důvodu špatného počasí nebo nedostatku účastníků!
 9. Soutěžící si sami hlídají, kdy jdou na řadu, pokud se soutěžící nedostaví na jeviště v podobě 3 minut po ohlášení jeho jména, je diskvalifikován.
 10. Peníze za startovné v případě nepřítomnosti na soutěži nevracíme.
 11. Cestovné na soutěž se neproplácí!  
 12. Pokud je někdo ze soutěžících raněn nebo má zdravotní problémy, je nutné, aby tuto skutečnost oznámil organizátorovi nebo zdravotníkovi na místě konání.
 13. Soutěžící se zavazují, že nebudou páchat škody, pokud se tak stane, v tomto případě pak finančně hradí škodu po dohodě s organizátorem.
 14. V případě změny vystoupení, kategorie, či hudby neváhejte informovat organizátory nejpozději do 5.9.2018 je možné nahlásit změny. Pak už nelze. (v případě zaslání přihlášky a hudby dříve než na místě v den konání).
 15. Seznam porotců bude uveřejněn minimálně 14 dní před soutěží.
 16. Soutěž je pořádaná v rámci festivalu Incendio.
 17. Členové poroty se svým souhlasem hodnotit dávají na vědomí, že budou hodnotit nestranně a objektivně výkon, nikoli sympatie či antipatie umělců.
 18. Umělec na jevišti dává vzpažením ruky jasně najevo pokyn zvukaři, že může pustit hudbu.
 19. Seznam soutěžících bude vyhlášen na začátku soutěže, inspicient v backstagi má pak na starost koordinaci nástupů umělců na stage.
 20. Moderátor vždy vyhlásí aktuálního soutěžícího a soutěžícího, který bude následovat po něm.